З В І Т

завідувача

Херсонського ясел – садка № 27

Херсонської міської ради

Місенг Л.Г.

про виконану роботу

за 2016 - 2017 навчальний рік

Херсонський ясла – садок № 27 Херсонської міської ради розташований за адресою: 73042, вул. Ціолковського, 41

Упродовж 2016-2017 н.р. у закладі функціонувало 4 групи, які відвідувало 100 вихованців:

група дітей ясельного віку (2-3роки) - 23 дітей, молодшого дошкільного ( 3-4 роки) – 27 дітей, середнього дошкільного ( 4-5 років) - 26 дітей, старшого дошкільного віку ( 5- 6 років) - 24 дітей.

Режим роботи ясла -садка, у порівнянні з минулим роком , не змінився:

1 група - 10 год, 2 групи - 10,5 год, 1 група - 12 год.

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно – правовими актами у галузі освіти.

Ясла-садок україномовний.

Організація освітнього процесу здійснювалася у межах Базового компоненту дошкільної освіти за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

1.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітній процес у Херсонському ясла – садку № 27 Херсонської міської ради забезпечують 25 працівників, з них 15 технічних працівників, 1 сестра медична старша; 9 педагогів, з них: 78% педагогів з вищою педагогічною освітою, 22% - середньою спеціальною освітою.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний:

«спеціаліст вищої категорії » - 1педагог – 11 %

«спеціаліст І категорії» - 2 педагоги – 22%

«спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагоги – 11%

«спеціаліст» - 4 педагогів - 44%

За складом колектив має і молодих, і досвідчених педагогів:

до 3 – років педстажу – 2 педагоги – 22%

від 3-х років педстажу – 4 педагоги - 44%

вище 20-ти років педстажу – 5 педагогів – 55%

Якісний склад педагогічного колективу, у порівнянні з минулим навчальним роком, не змінився.

Педагогами опрацьовані теми з самоосвіти, підібраний теоретичний та практичний матеріал з проблеми, яка вивчалася.

Щороку, згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ясла – садка.

Участь вихователів ясла-садка у методичних об’єднаннях міста збільшилася на 10%, що суттєво підвищило фаховий та методичний рівень працівників.Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодовдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти Україн

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ясла - садка № 27 відзначається позитивною результативністю.

2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Безпосереднє керівництво Херсонським ясла-садком № 27 упродовж 2016-2017 н.р. здійснює завідувач, згідно зі Статутом закладу.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному навчальному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- батьківський комітет закладу та батьківські комітети груп;

- профспілковий комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з охорони праці ;

Херсонський ясла-садок № 27 Херсонської міської ради відповідає вимогам Статуту дошкільного закладу.

Управлінські рішення та дії завідувача ясла – садка поточного року були спрямовані здебільшого на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань.

Керівником закладу упродовж 2016 -2017н.р. було здійснено:

· комплектацію штату відповідно до затвердженого штатного розпису;

· складання бюджетного запиту на 2016-2017 н.р.;

· реалізацію освітніх завдань, визначених Базовим компонентом

дошкільної освіти;

· організацію роботи щодо обліку дітей мікрорайону та охоплення суспільною освітою дітей 5 – річного віку.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому в закладі діє власний веб – сайт. Працівники розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється виключно на підставі електронної реєстрації за заявами батьків або осіб, які їх замінюють.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, батьків вихованців та жителів мікрорайону постійно запрошуємо відвідати різні форми роботи з дітьми, які проводяться в нашому садочку: День відкритих дверей, Дні Здоров'я, свята та розваги.

Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно–ігрове середовище групових кімнат, відвідати активні форми організації життєдіяльності дітей.

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу, адміністрацією ясла – садка №27 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що, загалом, педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію харчування, виконання вимог режиму в закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінкивихователів.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконуютьь свої обов′язки, працюють творчо, є невід′ємною складовою успішного управління закладом. У дошкільному навчальному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки педагогічні працівники отримують, крім відпускних, і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств.

Всі педагогічні працівники отримують надбавки до посадового окладу за вислугу та категорію. Завгосп, кухарі отримують згідно Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу додаткові дні відпустки. Працівники харчоблоку та помічники вихователів отримують доплату за шкідливі умови праці, відповідно до атестації робочих місць.

У 2016 - 2017 навчальному році всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду ( ст.57.Закону україни « Про освіту») та технічні працівники

( згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298)

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості відбувалось через загальні батьківські збори та веб – сайт закладу.

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ З ПЕДАГОГАМИ

Як керівник закладу, координатор методичної роботи, я намагаюсь використовувати у своїй роботі особистісно-орієнтований підхід та демократичність у ставленні до педагогів.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання основних завдань, визначених педколективом упродовж 2016 -2017 н.р. адміністрацією були сплановані та проведені 4 засідання педагогічної ради,

1. « Організація освітнього процесу в новому 2016 -2017навчальному році»

2. « Взаємодія педагогічного колективу та батьків вихованців щодо створення позитивного іміджу ясла -садка»

3. « Творимо духовний світ дитини»

4. « Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ясла – садка у 2016 -2017 н.р.»

2 семінари-практикуми,

1. «Імідж сучасного дошкільного навчального закладу», практична частина якого була представлена груповою формою роботи - організація спільної дискусії з заданої теми та захистом власної концепції кожної підгрупи. Головною метою семінару-практикуму було колективне творче обґрунтування найбільш вдалого проекту Кодексу поведінки вихователя , обговорення його впливу на створення позитивного іміджу закладу.

2. «Аналіз творів В.А.Сухомлинського про цінності людського життя для малих та дорослих», який пройшов у формі літературної гри, в практичній частині були представлені колективні перегляди занять , прогулянок в природу, моделювання ситуацій про різниі життєві випадки, оцінка змодельованих ситуацій очима дітей та дорослих.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі ясел – садка брали активну участь у заходах, які проводилися серед педагогів міста та області.

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу, продовжено роботу щодо впровадження інноваційної діяльністі з вивчення спадщини О.В.Сухомлинського на базі експериментальної групи молодшого віку .

Контроль за станом освітнього процесу здійснюється згідно з навчальним та річним планом, так тематичним вивченням були охоплені всі вікові групи щодо вивчення стану патріотичного виховання дошкільників різними видами діяльності та вивчення стану роботи з формування мовленнєвої компетенції засобами театралізованої діяльності у групі молодшого віку, яка працювала над упровадженням інноваційної діяльності «Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку за художніми творами В.О.Сухомлинського».

Управлінська діяльність проходила шляхом проведення загальних зборів колективу, виробничих нарад, загальних батьківських зборів.

Систематично проводилася розробка заходів щодо виконання нормативних вимог та вирішення внутрішньо садових питань.

З метою забезпечення техніки безпеки та безпеки життєдіяльності дітей та співробітників постійно з колективом проводяться інструктажі (двічі на рік) - планові (100%); вступні та первинні інструктажі (100%) при прийомі працівника на роботу, позапланові та цільові інструктажі (за потребою).

Випадків травматизму на виробництві не було.

Для контролю за ходом освітнього процесу використовувалися такі види контролю: оперативний, тематичний, комплексний, тестування, анкетування.

4.РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньої роботи закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

Показники засвоєння програми «Дитина» свідчать, що середній рівень засвоєння програми по всіх вікових групах на кінеь року підвищився на 1% і складає 96%. Особливо суттєво підвищився рівень знань дітей старшої групи за розділами «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мова рідна, слово рідне», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури» ( в середньому на 12 % у порівнянні з початком роком).

Моніторинг успішності дітей-випускників, який проводився у формі кваліметричної моделі оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку показав, що середній показник засвоєння програми за всіма розділами дітей старшої групи складає 40% високого рівеня компетенції, 47% - достатнього та 13% складає середній рівень компетенції, що свідчить про належний рівень підготовки дітей, які отримали відповідні базові знання.

З метою задоволення потреб та цікавості дитини до певного виду діяльності, розвитку її творчих здібностей, упродовж минулого навчального року було організовано роботу гуртків на безоплатній основі. Гурток «Здоров′ятко»(фізкультурно-валеологічного спрямування) засобами пізнавально-ігрової діяльності знайомив дітей раннього віку з культурно-гігієнічними правилами та активізував рухову діяльність малюків. За допомогою гуртка «Дивокрай» засобами цікавих інтерактивних форм роботи діти середнього віку знайомилися з пам’ятками рідного міста, брали участь у природоохоронних акціях: «Бережіть ялиночку – зелену голочку», «Підгодуй птахів зимою», відвідали Краєзнавчий музей міста.

За бажанням батьків було организовано гурок з ввинченная англійської мови на платній основі.

Педагоги дошкільного навчального закладу займають активну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Упродовж 2016 -2017 н. року вихованці ясел – садка разом з батьками та педагогами брали активну участь у різноманітних міських конкурсах, таких як:

- конкурс аплікацій «Україна – мій рідний край»

- конкурс дитячого малюнку « Світ очима дітей»

- спартакіаді для дошкільнят « Крок до Олімпу»

Належним чином у яслах-садку організована освітньо-виховна робота

з основ безпеки життєдіяльності. У кожній віковій групі оформлені куточки безпеки, де зібраний увесь демонстраційний матеріал, макети можливих надзвичайних ситуацій, систематично проводились бесіди, конкурси малюнків з даної тематики. За звітний період у яслах-садку було проведено Тиждень пожежної безпеки, Тиждень захисту дитини, в ході яких організовано навчання дітей та персоналу діям, в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заходи сприяли тому, що рівень знань дітей щодо захисту свого життя і здоров′я, сформованості навичок безпечної поведінки, значно підвищився.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи я/ с №27, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №41, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. . З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

5.СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться питання щодо організації та проведення заходів фізкультурно – оздоровчої роботи та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

У яслах-садку широко проводиться інформаційно –просвітницька робота з надання дітям знань з валеології, екології.

Діти розподілені за групами здоров'я. Упродовж навчального року сестра медична старша проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, спільно з вихователями здійснюється контроль за режимом дня і руховою активностю дітей упродовж дня, за розвитком їх рухових навиків та емоційним станом.

У дошкільному навчальному закладі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.

Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

З метою профілактики та зміцнення здоров’я дітей в я/с № 27 проводяться наступні профілактичні заходи:

· контроль за проведенням профілактичних щеплень;

· щоденний прийом та обстеження вихованців;

· огляд дітей на педикульоз;

· у кожній віковій групі здійснюються антропометричні вимірювання та сестрою медичною старшою ведеться антропометричний журнал;

У вигляді наочної інформації, індивідуальних бесід, батьки отримують консультації про профілактику захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

У 2016-2017 н.р. продовжував роботу гурток «Здоров′ятко» фізкультурно – валеологічного напрямку, який відвідували вихованці молодшої групи.

На заняттях з фізкультури та в режимних моментах використовуються нетрадиційні методи роботи: кольоротерапія, психотерапія, ароматерапія, різні види гімнастик (коригуюча, для очей, пробудження), масажі (точковий, дотиковий).

Вся ця робота сприяє зменшенню захворюваності дітей, збільшенню кількості відвідувань. За 2016– 2017 н.р.відвідуваність дітьми становила

70 %.

Згідно з планом поліклініки щорічно проводився медичний огляд дітей лікарями спеціалістами (стоматологами, логопедом, окулістом, дерматологом, педіатром), перед школою вихованці старшої групи проходять загальний медичний огляд у дитячій поліклініці.

У кожній віковій групі ведеться відповідна патронажна документація відсутності дітей у садку.

Сестрою медичною старшою та вихователями груп ведуться листки здоров′я вихованців, ведуться температурні листки та дотримується температурний режим у групових приміщеннях та спальнях, дотримується відповідність одягу дітей сезону і погодним умовам.

Систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за фізкультурними заняттями (1 р. на квартал) та хронометраж фізкультурних занять (1 раз на місяць) на кожну групу.

Сестра медична ясла-садка бере участь у проведенні просвітницької роботи з батьками, здійсненні медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури, контролює рухову активність вихованців та режим перебування дітей на свіжому повітрі.

Система фізкультурно-оздоровчої роботи педагогічного колективу з дошкільниками приводить до відповідних результатів покращення здоров’я та імунної системи наших вихованців. Старша медична сестра закладу здійснює постійний контроль за відвідуванням та встановлює причини невідвідування дітьми дошкільного закладу. Вихователі приділяють велику увагу круглорічному загартуванню дитячого організму. Для зміцнення здоров’я та імунітету педагогами та батьками вихованців виготовлено безліч різноманітних «Доріжок здоров’я», нетрадиційного фізкультурного інвентарю та обладнання.

Прикро говорити про те, що в порівнянні з минулим роком, піднявся відсоток пропусків з інших причин, але приємно відмітити, що батьки розуміють, що без поважних причин не бажано залишати дитину вдома.

У річному плані роботи дошкільного закладу розроблено план роботи на літньо-оздоровчий період та розроблена сітка занять та розваг на червень, серпень.

Прийом дітей, ранкова гімнастика і, взагалі, всі режимні процеси, за винятком прийому їжі та денного сну, проводяться на свіжому повітрі. Здійснюються традиційні загартовуючі процедури: повітрям, водою та сонцем.

6. ХАРЧУВАННЯ

Повноцінне та якісне харчування є невід′ємною складовою зміцнення здоров′я дітей. Організація харчування у яслах – садку ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров′я України України від 17.04.2006р.

№ 298/227 ( із змінами внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров′я України України від 26.02.2013 № 202/165) та згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі становить 10, 20 грн. для дітей переддошкільного віку та 15,00 грн. для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день.

Для виявлення дітей пільгового контингенту керівником було проведено соціальне опитування сімей.Для категорії багатодітних сімей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є учасниками антитерористичної операції (АТО), малозабезпечені сім’ї, які мають підтверджуючі документи.

У яслах – садку встановлено трьохразовий режим харчування, наявні меню - вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування,. наявні картотеки страв, примірні двотижневі сезоні меню, погоджені СЕС, щоденні меню-розкладки, котрі відповідають картотекам страв, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації

Технологічне та холодильне обладнання харчоблоку в робочому стані.

У закладі наявний асортимент круп, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, риба, м’ясні та молочні продукти, соки тощо. Всі продукти харчування, що надходять в заклад, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти в спеціально облаштованій коморі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книзі складського обліку.

Забезпечення продуктами харчування на достатньому рівні.

Такі основні продукти як м’ясо, риба, масло вершкове, сир кисломолочний та твердий,олія, цукор, хліб, борошно поступали в раціон дітей в обсязі 100%. Виконання норм харчування за 2016 н.р складає 93 % та за І квартал 2017року складає97% . Але все ж залишається незначне недовиконання норм харчування з овочевої продукції та молока. Це зумовлено відсутністю у раціоні харчування овочевих салатів, через брак овочерізки та наявності цеху для приготування салатів. Недовиконання норм з молока спричинено відсутністю в раціоні дітей кефіру, йогурту, ряжанки

На літній оздоровчий період враховується вітамінізація їжі для дітей у вигляді натурального соку та свіжих фруктів.

Аналіз використаних коштів вартості харчування свідчить про те, що всі заплановані кошти використовуються в повному обсязі.

При складанні меню сестра медична старша та завідувач дотримуються натурального добору продуктів, виконують нормативні вимоги щодо об’єму виходу страви для ясельного та садового віку. Старша медсестра закладу постійно веде відповідну документацію та контролює термін зберігання та якість при отриманні продуктів з торгових підприємств.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

В яслах – садку працюють досвідчені, кваліфіковані кухарі.

З метою профілактики кишкових захворювань, працівники харчоблоку суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. За звітний період не виявлено жодного випадка харчового отруєння та інфекційно – кишкових захворювань. Зауваження керівника з питань організації харчування та роботи харчоблоку вирішувалися у робочому порядку, виявлені недоліки усувалися.

7. СПІВПРАЦЯБАТЬКАМИ ТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій. Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах,надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

Використовувалися такі форми взаємодії дошкільного закладу та родини:

Колективні:

- загальні батьківські збори, на яких ознайомлювали батьків із пріоритетними напрямами роботи закладу, звітували про результативність роботи, порушували питання безпеки життєдіяльності дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я;

- День відкритих дверей, під час проведення яких батьки мали змогу відвідати заняття, спостерігати за діяльністю своєї дитини, взяти участь у розвагах, іграх; батьки дітей майбутніх вихованців познайомилися з вихователями, системою роботи закладу та отримати відповіді на всі свої запитання.

- спільні родинно – спортивні свята;

- благодійні акції « Чисте довкілля»;

Групові форми взаємодії з батьками:

- батьківські збори в групах;

- анкетування батьків;

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Упродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будівля дошкільного закладу прийнята в експлуатацію в 1964 році.

Але не зважаючи на вік та зношеність, колектив ясла – садка № 27 на чолі з завідувачем та з батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Всі приміщення закладу використовуються за призначенням: групові, спальні кімнати, умивальні, туалетні кімнати, роздягальні, музично-спортивний зал; кабінет медичної сестри, кабінет завідувача (методичний кабінет), кабінет завгоспа, бойлерна, пральня, харчоблок, комора.

Адміністрацією ясла–садка приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Приміщення поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню групових кімнат, майданчиків. Територія закладу завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які упродовж літа доглядаються вихованцями та педагогами, своєчасно біляться дерева, бордюри. Фарбуються малі архітектурні конструкції. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території закладу.

75 % виконаних робіт у 2016/2017 н.р.здійснювалися за бюжетні кошти:

- проведено капітальний ремонт зовнішньої каналізації ( заміна 90 м. каналізаційної труби) та внутрішньої системи каналізації;

- капітальний ремонт трьох санітарних кімнат – 203тис.

- придбано та встановлено 5 (п’ять) металопластикових вікон на суму

39.485 грн

Всього залучено для зміцнення матеріально – технічної бази закладу

242 тис.485 грн бюджетних коштів

25 % придбань та виконаних робіт здійснювалися за рахунок благодійних коштів батьків : поточні ремонти групових та адміністративних приміщень, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку та групових кімнат.

За звітний 2016-2017 н.р. для зміцнення матеріально – технічної бази за благодійні кошти батьків придбано:

- меблі дитячі ( столи та стільці) - 18816 грн

- набір посуду в середню групу ( чашки та тарілки) – 1612 грн;

- горщики для ясельної групи – 714 грн

- дзеркало в санітарну кімнату групи « Барвінок» - 682грн

мякий інвентар:

- ковдри синтипонові – 2430 грн

- килим в ігрову кімнату – 3050 грн

- куліси та портьєри в музичну залу – 4019 грн

- карнизи в музичну залу – 396 грн.

- будівельний матеріал для поточних ремонтних робіт в музичній залі, групі « Соняшник» , фарбування огорожі та МАФів – 11955грн.22коп.

- Проведено поточний ремонт по встановленню метало пластикових вікон в групі « Барвінок» та « Бджілка» на суму – 3290 грн

- Поточний ремонт плити на харчоблоці,комп’ютера, заправка картриджа, оплата інтернет послуг – 1750 грн

- Завезено пісок до літнього оздоровлення дітей ( 4 т) на суму -640 грн.

- Придбано та використано мийних засобів на суму -3480 грн.

Всього:52.834грн.

Працівниками централізованої бухгалтерії Херсонської міської ради планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Поступове осучаснення предметно – просторового середовища закладу, його розвиток можливийтільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально –виховного процесу.

Я, як керівник Херсонського ясла – садка № 27 і надалі буду робити

все, що залежить від мене, для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей. Дякую за увагу.

Завідувач я/с № 27

Кiлькiсть переглядiв: 600